no-img
mefile|پرسشنامه,پیشینه تحقیق,مقاله,پاورپوینت,طرح توجیهی,پایان نامه

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93


mefile|پرسشنامه,پیشینه تحقیق,مقاله,پاورپوینت,طرح توجیهی,پایان نامه

ادامه مطلب

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93
zip
27th جولای 2017

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93


بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

بررسی-عوامل-موثر-بر-تجهیز-و-تخصیص-منابع-بانکی-بانک-پارسیان93

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 113صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                      
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی باعث صرفه‌جویی در هزينه و ارائه خدمات بيشتر به صاحب‌کار با همان هزينه می‌شود. استفاده بهينه از كار حسابرسان داخلي می‌تواند كارايي و اثربخشي حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلي را براي صاحب‌کار افزايش دهد. هدف اين تحقیق، بررسی عوامل موثر برافزایش سطح اتکای حسابرس مستقل برحسابرسی داخلی، است. روش تحقيق پيمايشي بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده‌های لازم گردآوري شده است و براي آزمون فرضيات پژوهش از آزمون تک نمونه‌ای t، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که متغیرهای استقلال و بی‌طرفی، صلاحیت، عملکرد کاری، اثربخشی حسابرسان داخلی و سطح ریسک ذاتی صاحب کار، بر افزایش سطح اتکا حسابرس مستقل بر حسابرسی داخلی مؤثر هستند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استقلال و بی‌طرفی حسابرسان داخلی قویی‌ترین متغیر پیش بین و اثربخشی حسابرسی داخلی ضعیف‌ترین متغیر پیش بین می‌باشد.

مقدمه

نيازهاي اطلاعاتي و انتظارات گروه‌های گوناگون درون سازماني و برون‌سازمانی استفاده‌کننده از صورت‌های مالي مانند مديران، سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دولت زمینه‌ساز گزارشگري مالي در واحدهاي اقتصادي است. در حال حاضر اطلاعات مورد نياز استفاده‌کنندگان مختلف در قالب صورت‌های مالي اساسي در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد .اطلاعات صورت‌های مالي زماني براي استفاده  كنندگان مؤثر است كه از ويژگي كيفي قابليت اعتماد و اطمينان برخوردار باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالي هنگامي می‌توانند به اطلاعات صورت‌های مالي اتكا كنند كه شخصي مستقل، ذيصلاح و بی‌طرف نسبت به ميزان اعتبار اين اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه كرده باشد .در سيستم هاي اقتصادي كنوني، وظیفه‌ی اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالي به حسابرسان مستقل واگذار شده است. حسابرسي از اركان اساسي فرايند پاسخگويي به استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابرسي شده است، زيرا پاسخگويي مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل‌اتکاست و قابليت اتكاي اطلاعات به دلايل زيادي نيازمند بررسي آن‌ها توسط شخصي مستقل از تهیه‌کننده‌ی اطلاعات است. در فرايند تهيه اطلاعات به موقع، مربوط و قابل‌اتکا يكي از عواملي كه می‌تواند به حسابرسان مستقل كمك كند و باعث شود كه فعاليت آن‌ها از كيفيت، كارآمدي و اثربخشی لازم برخوردار باشد، وجود واحد حسابرسي داخلي در شركت صاحب کار و ارتباط هر چه بيشتر اين واحد با حسابرسان مستقل است.


فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول    2
 کلیات پژوهش    2
1-1 مقدمه    3
1- 2 بیان مسأله    5
1-2-1 سوالات پژوهش    6
1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش    6
1- 4 اهداف پژوهش    6
1-    4-1 هدف کاربردی    6
1-4-2 اهداف اصلی    6
1-4- 3 اهداف فرعی    6
1-5 نوآوری تحقیق     6
1- 6 فرضیات پژوهش    7
1-6-1فرضیات اصلی   7
1-6- 2فرضیات فرعی   7
1- 7 تعریف  متغییر های تحقیق     7
1-7-1متغییر های وابسته   8
1-7-1-1 تجهیز منابع پولی   8
1-7-1-2تخصیص منابع پولی   8
1-7-2متغییر مستقل   8
1-7-2-1مدیریت نقدینگی   9
1-7-2-2مدیریت هزینه   9
1-7-2-3درجه بندی شعب   10
1-7-2-4تنوع و کیفیت خدمات   10
3-7-2-5تعدادپرسنل   10
1-7-3 مدل مفهومی تحقیق   11
1-8روش تحقیق    11
1- 9 جامعه آماری    12
1- 10 تعریف واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات    12
خلاصه فصل اول    13
فصل دوم    14
مبانی نظری پژوهش    14
2-1 مقدمه    15
2- 2 تاریخچه بانکداری در ایران    15
2-2-1 تاریخچه بانک ها    15
2-2-2پیدایش بانکداری    16
2-2-2-1 بانکهای ایرانی با سرمایه ایرانی    16
2-2-2-2 محل و سرمایه اولیه    17
2-2-2-3 موسسه رهنی ایران    17
2-3 قوانین بانکداری    17
2- 4 تجهیز منابع پولی در نظام بانکی    18
2-4-1حساب قرض الحسنه جاری    18
2- 4-2 حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز    18
2-4-3 سپرده سرمایه گذاری مدت دار    19
2-4-3-1 ویژگی ها و نحوه ی بکارگیری حساب سرمایه گذاری    19
2-5 تخصیص منابع پولی در نظام بانکی    20
2-5-1 قرض الحسنه    20
2-5-2 مضاربه    21
2-5-3 جعاله    22
2-5-4 مشارکت مدنی    23
2-6 تاریخچه تشکیل بانک پارسیان    26
2-7 شرکتهای وابسته به بانک پارسیان    26
2-7-1 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان    27
2-7-1-1 مهمترین اهداف و ماموریت های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان    27
2-7-2 شرکت لیزینگ پارسیان    27
2-7-3 شرکت بیمه پارسیان    28
2-7-3-1 اهداف شرکت بیمه پارسیان    29
2- 8 مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری نوین    29
2-8-1 مهارتهای نیروی انسانی    29
2-8-2 تنوع و کیفیت خدمات بانکی    30
2-8-3 عوامل و شرایط فیزیکی    31
2-8-3-1 محل استقرار شعب بانک    31
2-8-3-2 طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعبه    31
2-8-3-3 امکانات فیزیکی شعب بانک    31
2-8-4 تعداد شعب    31
2-8-5 مدیریت نقدینگی     32
2-8-6 سپرده های بانکی    32
2-8-7 مدیریت هزینه    33
2-8-8  تسهیلات اعطایی    33
2-9 پیشینه ی تحقیق    34
خلاصه فصل دوم    36
فصل سوم    37
روش تحقیق    37
3-1 مقدمه    38
3-2 نوع و روش شناسی تحقیق     38
3-3 قلمرو تحقیق 40
3-3-1 قلمرو موضوعی40
3-3-2 قلمرو مکانی41
3-3-3 قلمرو زمانی41
3-4 دوره زمانی تحقیق    41
3-5 جامعه آماری     41
3-6 نمونه آماری    41
3-7 روش نمونه گیری    42
3-8 اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات     42
3-9 فرضیات تحقیق    42
3-9-1 فرضیات اصلی    42
3-9-2 فرضیات فرعی    42
3-11 مراحل عمومی مربوط به آزمون آماری    43
3-11-1 مرحله اول: تعریف فرضیه های آماری  H0 , H1 43

admin 1619 نوشته در mefile|پرسشنامه,پیشینه تحقیق,مقاله,پاورپوینت,طرح توجیهی,پایان نامه دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

000webhost logo